101. výročí vzniku Československa: Hasiči se znovu sešli v Klínci u Masarykovy vatry

16. 2. 2020

TEXT: ZDENĚK RYCHLÝ, vedoucí Klubu Zasloužilých hasičů 7. okrsku, okres Praha-západ

Klub Zasloužilých hasičů 7. okrsku Praha-západ za obětavé spolupráce členů SDH Klínec letos úspěšně navázal na tradici zapalování Masarykovy vatry v den výročí vzniku Československa. Bývalou tradici dobrovolných hasičů oživili po dlouholeté pauze loni při příležitosti stých narozenin samostatného státu. Letos si zasloužilí hasiči přizvali vzácné hosty.

Do Klínce dorazil radní Krajského úřadu Středočeského kraje, pan JUDr. Robert Bezděk CSc., starostka obce Klínec, paní Bc. Markéta Polívková, dále pak delegace Vltavanu Davle, Dělnické jednoty „Havlíček“ v Řevnicích a zpěvák pan Jaroslav Novák. Bohužel, z přislíbené návštěvy se pro náhlé virózní onemocnění musel omluvit pan místopředseda Senátu PS ČR Jiří Oberfalzer.

Hosté, delegace SDH 7. okrsku, společně s Vltavany a Havlíčkovci se svými prapory se shromáždili u pomníku padlých v první světové válce. Po položení věnce a projevu paní starostky tak uctili památku padlým vojínům. Tímto aktem bylo vzpomenuto 101. výročí vzniku ČSR.

Po přesunu na obecní zahradu u hasičské lípy, která byla vysazena při loňském jubileu Republiky, bylo krátké zastavení, kde dívka z řad Mladých hasičů zarecitovala báseň J. V. Sládka „Slovanská lípa“. Následoval krátký projev o historii lípy, stromu, který byl přijat v roce 1848 na Všeslovanském sjezdu v Praze jako národní symbol. Paní starostka obce pak lípu zalila konví, a tak symbolicky převzala péči obce nad tímto národním stromem.

Poté u hasičské zbrojnice po oficiálním zahájení proběhl kulturní program. V jeho rámci zatroubili trubači píseň „Čechy krásné, Čechy mé“, kterou jako později i další písně a hymnu sólově zazpíval pan Jaroslav Novák za hudebního doprovodu tří houslistů. Následovala recitace básně „To kalné ráno“ od Jaroslava Seiferta. Přítomní si dále vyslechli projev k hasičské historii zapalování vatry TGM od r. 1935, jež vznikla v Lánech. Následovalo čtení několika myšlenek TGM, zaznamenaných K. Čapkem. Vlastní zapálení vatry TGM provedl pan radní se starostkou obce a dvěma zasloužilými hasiči. Znovu zazněl zpěv prezidentových oblíbených písní „Ach synku, synku“ a „Teče voda, teče“.  Akt byl ukončen zpěvem československé hymny opět za hudebního doprovodu.

Než došlo ke společenskému posezení v klubovně SDH Klínec, předal starosta OSH Praha-západ br. Josef Myslín přítomnému radnímu JUDr. Bezděkovi a omluvenému senátorovi Oberfalzerovi (prostřednictvím jeho tajemníka) „Záslužné medaile OSH PZ“ jako uznání za dlouhodobou podporu dobrovolných hasičů v okrese Praha-západ.

Závěrem článku patří poděkovat klíneckému SDH za poskytnutí důstojného prostředí a za vzorně zajištěné občerstvení zejména jeho ženám, které navíc připravily výborné sladké dobroty.

Členové Klubu ZH 7. okrsku vyslovují za vše klíneckým hasičům velké poděkování!

Skip to content