Co nás letos čeká?

17. 3. 2022

Obecní ples

V sobotu 9. 4. 2022 od 19:00 se uskuteční z února přeložený 3. Líšnický ples, opět Na Farmě v Klínci. Doprava tam i zpět bude zajištěna. Po velkém úspěchu na festivalu, bude pro vás připraven nově fotokoutek. K tanci již tradičně zahraje kapela PARTYLEADERS Martina Hrubého. Moc se na vás těšíme.

Rezervace vstupenek posílejte opět na mail starostka@obeclisnice.eu. S ohledem na omezenou kapacitu sálu (cca 90 osob) s rezervací neváhejte.

Výlov pstruhů a barvení vajec

Hned následující sobotu 16. 4. 2022 od 14:00 „pokřtíme“ náš krásně opravený rybník oblíbenou akcí „Výlov pstruhů“. K dispozici bude jako již tradičně gril, na kterém opět bude možné pstruhy opéct, a k dostání bude i další drobné občerstvení. A protože se jedná o velikonoční sobotu, proběhne zároveň v hasičské zbrojnici barvení vajíček a pletení pomlázek. K poslechu nám zahraje kapela Bandarend ve složení: Vašek Mašek, Renda Volf, Dan Stauch a Filip Barták.

Burza výpěstků

Ženy 50+ si pro opět již usilovně sejí, pikýrují, prostě připravují sadbu na tradiční burzu výpěstků, která se uskuteční v sobotu 21.5.2022. Bližší informace budou včas zveřejněny.

Rekonstrukce krajské silnice v Líšnici přeložena na rok 2023

V lednu 2022 nám Krajská správa a údržba silnic oznámila, že plánovaná rekonstrukce komunikace 0042 vedoucí obcí bude z důvodu nedostatku finančních prostředků přeložena na rok 2023. Radost z toho nemáme, ale bohužel, není v našich silách tuto situaci jakkoliv ovlivnit nebo změnit.

Výstavba vodovodu a kanalizace na Varadově běží

Projekt výstavby vodovodu a kanalizace na Varadově běží, v současné době se dokončuje projektová dokumentace jednotlivých řadů a začínají se projektovat přípojky. Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří s námi aktivně na přípravě přípojek spolupracují. Máme radost, že se nám vrátilo přes 90% evidenčních listů a že jste celkově vyjádřili o připojení na sítě zájem. Omlouváme se, že vám v současné době nemůžeme odpovědět zejména na dotazy finančního charakteru. Predikovat jakékoliv rozpočty a poplatky v této nejisté době by nebylo vhodné.

Parkoviště u hřbitova

Máme podanou žádost o dotaci na rekonstrukci parkoviště u hřbitova. Jedná se o nárokovou dotaci ze Středočeského kraje ze Středočeského fondu obnovy venkova. Práce na rekonstrukci budou zahájeny v průběhu měsíce března a dokončeny by měly být před Velikonoci.

Chystané akce a projekty

Stejně jako každý rok máme i letos podané žádosti o dotace na rekonstrukci školního hřiště a na výstavbu workoutového hřiště s fitness prvky. Také jsme podali žádost o dotaci na opravu kanalizačních řadů, které jsou na mnoha místech ve velmi špatném stavu. Věřím, že se nám podaří alespoň nějaké dotace získat a budeme moci život v naší obci zase o něco zpříjemnit.

Skip to content