Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Z úřadu

17. 3. 2022
Co nás letos čeká?

Obecní ples V sobotu 9. 4. 2022 od 19:00 se uskuteční z února přeložený 3. Líšnický ples, opět Na Farmě v Klínci. Doprava tam i zpět bude zajištěna. Po velkém úspěchu na festivalu, bude pro vás připraven nově fotokoutek. K tanci již tradičně zahraje kapela PARTYLEADERS Martina Hrubého. Moc se na vás těšíme. Rezervace vstupenek posílejte opět na mail starostka@obeclisnice.eu. S ohledem na […]

Pokračovat
10. 12. 2020
Buďme v novém roce akční

Pro začátek stačí 10 minut. Na co? V tomto článku najdete dotazník, který když vyplníte, dáte vědět, které problémy vás v Líšnici trápí a které není třeba hasit. Postará se o to Místní akční skupina Hřebeny, zapsaný spolek založený za účelem sdružování partnerů, veřejných i soukromých místních aktérů, s cílem podpory aktivit vedoucích k obnově a rozvoji venkova, přírodního a kulturního bohatství regionu Mníšecko. […]

Pokračovat
10. 12. 2020
Z redakční pošty

31.10.2020 Ráda bych reagovala na informaci z Úvodníku paní starostky – poděkování spolku Ženy 50 (podzim 2020). Jsem toho názoru, že by bylo vhodné také poděkovat všem těm, kteří se v okolí svých domů starají např. o to, aby listí z obecních stromů neleželo na silnici, neucpávalo potok a nestávalo se nebezpečným pro chodce i řidiče, kdykoliv zaprší. Nám každý podzim padá […]

Pokračovat
10. 12. 2020
Co nás čeká v roce 2021

Poplatky Pro příští rok neplánujeme žádné změny, poplatky zůstávají ve stejné výši jako v roce letošním. Také splatnost se nemění. Pokud bude běžná situace, budou poplatky splatné k 31.3.2021. Investice ·        Na jaře 2021 bude dokončena projekt „Rekonstrukce rybníku“. ·        Připravujeme dokončení projektové dokumentace a žádost o stavební povolení na projekt „Rekonstrukce hasičské […]

Pokračovat
10. 12. 2020
Úvodník - zima 2020

Vážení sousedé, v závěru roku 2020 bych Vám jménem svým i jménem obce Líšnice a úřadu chtěla popřát hlavně zdraví a lepší rok 2021. Věřím, že příští rok přinese uklidnění, že budeme mít možnost se znovu nadýchnout a vrátit se ke svým běžným životním radostem a k normálnímu fungování nejen nás, ale i celé společnosti. Letos jsme bohužel neměli možnost se potkat […]

Pokračovat
28. 10. 2020
Hlídejte si své hlídače!

Upozorňujeme všechny čtenáře, občany a návštěvníky obce na dodržování obecně závazné vyhlášky obce č. 2/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Líšnice: Pravidla pro pohyb psů  1.     Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci: a)      na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce je možný pohyb […]

Pokračovat
28. 10. 2020
Rybník na návsi dostane nový kabát

Oprava rybníka v centru obce se řeší už několik let. Důvodem opravy jsou průsaky hrází, bahno i špatný stav výpustných zařízení a nátoku. Titulek článku tak úplně nevypovídá o připravované akci, protože jejím cílem je zejména zlepšit veškeré funkce, které rybník má. Každopádně už v průběhu letošního října budou zahájeny vlastní stavební práce. Vše začalo v roce 2017, kdy obec získala […]

Pokračovat
28. 10. 2020
Aktuálně z úřadu: říjen až prosinec

Volby Máme za sebou „orouškované“ volby do kraje a senátu a mám radost, že Líšnice jako vždy výrazně překročila celorepublikovou volební účast, kdy nás k volebním urnám přišlo 48 %, respektive 47 % .  Mezi voliči byli naši nejstarší občané ale také prvovoliči. Všem voličům jménem celé volební komise moc děkuji za dodržování všech hygienických a protiepidemických opatření, že jsme […]

Pokračovat
28. 10. 2020
Úvodník - podzim 2020

Vážení sousedé, v minulém úvodníku zpravodaje jsem s úlevou psala o tom, že máme za sebou nejsložitější „koronavirové“ období. Bohužel jsem v té době ještě netušila, jak moc byla tato „úleva“ předčasná. Nechci a ani nebudu zmiňovat všechny „koronavirové“ aspekty, jednak mi to nepřísluší a také toho máme asi všichni dost ze sdělovacích prostředků. Konkrétní dopady přímo v naší obci zatím […]

Pokračovat
17. 6. 2020
Aktuálně z úřadu: červenec až září

A co nového v Líšnici? Opravili jsme silnici kolem úřadu a chystáme se na realizaci projektu na zvýšení akumulace vodojemu v úpravně vody, která bude probíhat během června a července. V současné době je kapacita akumulační nádrže 20 m3 a po dokončení bude mít 64 m3. I přes to všechno apelujeme a prosíme všechny o šetrné zacházení s vodou. Sucho silně ohrožuje naše území a tekoucí voda po otočení kohoutku […]

Pokračovat
17. 6. 2020
Úvodník - léto 2020

Vážení sousedé, tak je to, snad a prozatím, za námi. Máme za sebou pro nás všechny asi jedno z nejsložitějších období za několik posledních let. Téměř všechno v zemi se vypnulo a jeli jsme na volnoběh. V něčem bylo dobré „vyřadit a jízdu trochu zklidnit“, v mnohém jsme si ale uvědomili, jak jsme si zvykli na to, že věci mají svůj řád […]

Pokračovat
20. 3. 2020
Aktuálně z úřadu: leden až březen

Co nás čeká v letošním roce? Dodatečně jsme od Ministerstva pro místní rozvoj získali dotaci na rekonstrukci komunikace kolem obecního úřadu až téměř k úpravně vody ve výši 3 225 539 Kč, celkové náklady na rekonstrukci jsou 4 936 156,50 Kč. Silnici začneme opravovat v dubnu. Vzhledem k délce a dotčeným nemovitostem to bude náročná akce, která se dotkne mnohých z vás. Předem si tedy dovoluji […]

Pokračovat
20. 3. 2020
Úvodník - jaro 2020

Vážení sousedé, tento způsob zimy zdál se mi být poněkud podivný, parafrázováno slovy klasika. Za své 12leté působení na obci jsem ještě nezažila, abychom ani jednou neodhrnovali sníh.  Radost nám to však bohužel nedělá. Deficit podzemní vody se opět prohloubí a znovu začne „boj o vodu“.  I přes to, že bychom v letošním roce měli zrealizovat projekt „Zvýšení akumulace […]

Pokračovat
20. 3. 2020
Z jednání zastupitelstva 27. 2. 2020: Dočká se Líšnice ohleduplnějších řidičů?

Desáté zasedání zastupitelstva obce se neslo ve znamení plánů na rok 2020. Líšnici čekají opravy silnic a cest, kácení nebezpečných stromů a výsadba nových i zvětšování akumulační nádrže úpravny vody. Vedle toho zastupitelé podpořili návrh, aby se na hlavní silnici v obci instalovaly měřiče rychlosti. Podle zkušeností z jiných obcí po celé republice mají psychologický vliv na většinu řidičů. Přinášíme […]

Pokračovat
20. 3. 2020
Dočká se Líšnice ohleduplnějších řidičů?

Desáté zasedání zastupitelstva obce se neslo ve znamení plánů na rok 2020. Líšnici čekají opravy silnic a cest, kácení nebezpečných stromů a výsadba nových i zvětšování akumulační nádrže úpravny vody. Vedle toho zastupitelé podpořili návrh, aby se na hlavní silnici v obci instalovaly měřiče rychlosti. Podle zkušeností z jiných obcí po celé republice mají psychologický vliv na většinu řidičů. Přinášíme vám […]

Pokračovat
Skip to content