Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Z úřadu

28. 10. 2020
Hlídejte si své hlídače!

Upozorňujeme všechny čtenáře, občany a návštěvníky obce na dodržování obecně závazné vyhlášky obce č. 2/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Líšnice: Pravidla pro pohyb psů  1.     Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci: a)      na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce je možný pohyb […]

Pokračovat
28. 10. 2020
Rybník na návsi dostane nový kabát

Oprava rybníka v centru obce se řeší už několik let. Důvodem opravy jsou průsaky hrází, bahno i špatný stav výpustných zařízení a nátoku. Titulek článku tak úplně nevypovídá o připravované akci, protože jejím cílem je zejména zlepšit veškeré funkce, které rybník má. Každopádně už v průběhu letošního října budou zahájeny vlastní stavební práce. Vše začalo v roce 2017, kdy obec získala […]

Pokračovat
28. 10. 2020
Aktuálně z úřadu: říjen až prosinec

Volby Máme za sebou „orouškované“ volby do kraje a senátu a mám radost, že Líšnice jako vždy výrazně překročila celorepublikovou volební účast, kdy nás k volebním urnám přišlo 48 %, respektive 47 % .  Mezi voliči byli naši nejstarší občané ale také prvovoliči. Všem voličům jménem celé volební komise moc děkuji za dodržování všech hygienických a protiepidemických opatření, že jsme […]

Pokračovat
28. 10. 2020
Úvodník - podzim 2020

Vážení sousedé, v minulém úvodníku zpravodaje jsem s úlevou psala o tom, že máme za sebou nejsložitější „koronavirové“ období. Bohužel jsem v té době ještě netušila, jak moc byla tato „úleva“ předčasná. Nechci a ani nebudu zmiňovat všechny „koronavirové“ aspekty, jednak mi to nepřísluší a také toho máme asi všichni dost ze sdělovacích prostředků. Konkrétní dopady přímo v naší obci zatím […]

Pokračovat
17. 6. 2020
Aktuálně z úřadu: červenec až září

A co nového v Líšnici? Opravili jsme silnici kolem úřadu a chystáme se na realizaci projektu na zvýšení akumulace vodojemu v úpravně vody, která bude probíhat během června a července. V současné době je kapacita akumulační nádrže 20 m3 a po dokončení bude mít 64 m3. I přes to všechno apelujeme a prosíme všechny o šetrné zacházení s vodou. Sucho silně ohrožuje naše území a tekoucí voda po otočení kohoutku […]

Pokračovat
17. 6. 2020
Úvodník - léto 2020

Vážení sousedé, tak je to, snad a prozatím, za námi. Máme za sebou pro nás všechny asi jedno z nejsložitějších období za několik posledních let. Téměř všechno v zemi se vypnulo a jeli jsme na volnoběh. V něčem bylo dobré „vyřadit a jízdu trochu zklidnit“, v mnohém jsme si ale uvědomili, jak jsme si zvykli na to, že věci mají svůj řád […]

Pokračovat
20. 3. 2020
Aktuálně z úřadu: leden až březen

Co nás čeká v letošním roce? Dodatečně jsme od Ministerstva pro místní rozvoj získali dotaci na rekonstrukci komunikace kolem obecního úřadu až téměř k úpravně vody ve výši 3 225 539 Kč, celkové náklady na rekonstrukci jsou 4 936 156,50 Kč. Silnici začneme opravovat v dubnu. Vzhledem k délce a dotčeným nemovitostem to bude náročná akce, která se dotkne mnohých z vás. Předem si tedy dovoluji […]

Pokračovat
20. 3. 2020
Úvodník - jaro 2020

Vážení sousedé, tento způsob zimy zdál se mi být poněkud podivný, parafrázováno slovy klasika. Za své 12leté působení na obci jsem ještě nezažila, abychom ani jednou neodhrnovali sníh.  Radost nám to však bohužel nedělá. Deficit podzemní vody se opět prohloubí a znovu začne „boj o vodu“.  I přes to, že bychom v letošním roce měli zrealizovat projekt „Zvýšení akumulace […]

Pokračovat
20. 3. 2020
Z jednání zastupitelstva 27. 2. 2020: Dočká se Líšnice ohleduplnějších řidičů?

Desáté zasedání zastupitelstva obce se neslo ve znamení plánů na rok 2020. Líšnici čekají opravy silnic a cest, kácení nebezpečných stromů a výsadba nových i zvětšování akumulační nádrže úpravny vody. Vedle toho zastupitelé podpořili návrh, aby se na hlavní silnici v obci instalovaly měřiče rychlosti. Podle zkušeností z jiných obcí po celé republice mají psychologický vliv na většinu řidičů. Přinášíme […]

Pokračovat
20. 3. 2020
Dočká se Líšnice ohleduplnějších řidičů?

Desáté zasedání zastupitelstva obce se neslo ve znamení plánů na rok 2020. Líšnici čekají opravy silnic a cest, kácení nebezpečných stromů a výsadba nových i zvětšování akumulační nádrže úpravny vody. Vedle toho zastupitelé podpořili návrh, aby se na hlavní silnici v obci instalovaly měřiče rychlosti. Podle zkušeností z jiných obcí po celé republice mají psychologický vliv na většinu řidičů. Přinášíme vám […]

Pokračovat
19. 3. 2020
Koronavirová opatření v Líšnici

Pandemická opatření už zasáhla každodenní život nás všech. Přinášíme vám přehled zajímavých odkazů, které využijete. Nejen v Líšnici. Obecná opatření: Nejdůležitější sdělení najdete na webu obce v sekci aktuality ZDE. Za stěžejní považuje možnost nákupů pro starší spoluobčany a jiné znevýhodněné osoby, povinnost nosit roušku v ohraničených prostorách běžně přístupných jiným lidem (obchody, úřady, lékárny, pošty,…) nebo změny […]

Pokračovat
14. 2. 2020
Líšnice v číslech

Statistika nuda je? Následující čísla vás určitě zaujmou. Podívali jsme se do Evidence obyvatel, jak na tom ta naše víska je. Počet obyvatel k 26.11.2019 byl 744 (jen pro představu, v listopadu 2009 to bylo 502) Nejstaršímu občanovi je 91 let, nejmladší se narodil 4. 12. 2019. Od 1.12.2018 do 4. 12. 2019 se v obci narodilo 8 dětí, 1 občan […]

Pokračovat
14. 2. 2020
Poplatky v roce 2020

Od února bude možné platit na obecním úřadě platební kartou. Komunální odpad Poplatek za komunální odpad se v roce 2020 nebude měnit.  Svoz 1 x týdně:                                              2.200 Kč (u nádoby velikosti 120 l) Svoz 1 x 14 dní:                                              1.200 Kč (u nádoby velikosti 120 l) Kombinovaný svoz:                                      1.700 Kč (u nádoby velikosti 120 l – svoz 1x týdně listopad-duben, 1x14 dní květen-říjen) […]

Pokračovat
14. 2. 2020
Zprávy z úřadu aneb měli byste vědět

Bilancování roku 2019 Rok 2019 se nesl ve znamení závěrečných vyhodnocení dotačních investičních akcí (zejména nového školního pavilonu), stabilizace obecních financí a dokončování rozběhlých stavebních úprav, především opravy fasády staré budovy školy. V létě bylo dokončeno rozšíření veřejného osvětlení na Vandrlici, nyní je již cesta od vlakového nádraží celá osvětlená. Nemalé finance byly také investovány do vodohospodářské […]

Pokračovat