Rybník na návsi dostane nový kabát

28. 10. 2020

Oprava rybníka v centru obce se řeší už několik let. Důvodem opravy jsou průsaky hrází, bahno i špatný stav výpustných zařízení a nátoku. Titulek článku tak úplně nevypovídá o připravované akci, protože jejím cílem je zejména zlepšit veškeré funkce, které rybník má. Každopádně už v průběhu letošního října budou zahájeny vlastní stavební práce.

Vše začalo v roce 2017, kdy obec získala dotaci od Středočeského kraje na projektovou přípravu opatření pro zlepšení nakládání s povrchovými vodami v katastru obce. Následovalo zajištění projektové dokumentace k rekonstrukci rybníka na návsi, zpracování dokumentace pro stavební povolení na realizaci tůní podél cesty ke hřbitovu a také zpracování studie odtokových poměrů v katastru obce Líšnice. Pro rekonstrukci rybníka bylo dále zajištěno ohlášení stavby, pro tůně u hřbitova jsme získali stavební povolení vč. povolení nakládání s vodami a na základě výsledků studie odtokových poměrů jsou nyní realizována některá drobná zlepšení, jako např. odvodňovací prahy na polních cestách.

V letošním roce se pak obci podařilo získat dotaci opět ze Středočeského kraje přímo na rekonstrukci rybníka. V létě proběhlo zadání veřejné zakázky a v tuto chvíli je podepsaná smlouva o dílo se zhotovitelem stavby s celkovými náklady cca 1,8 mil. Kč bez DPH.

Rybí stěhování

A v čem rekonstrukce rybníka spočívá a jaký bude její průběh? Už v průběhu měsíce září byl rybník vypuštěn, aby bylo možné provést jeho odbahnění. V rámci vypouštění byla šetrně slovena rybí obsádka a přestěhována do rybníka níže po toku – na Spáleném Mlýně. Dan Stauch (dlouholetý správce rybníka a člen Rybářské stráže) spolu s několika dobrovolníky vylovil a přemístil kapry, tlouště, karasy a množství drobných ryb spolu se škeblemi rybničnými vybranými z bahna na dně rybníka, tak, aby žádný z živočichů nebyl ohrožen, což bylo i podmínkou orgánů ochrany životního prostředí.  Nyní tedy nic nebrání tomu, aby ještě letos byly ze dna rybníka odtěženy veškeré sedimenty.

Následně budou v zimních měsících práce přerušeny a naplno se rozjedou na jaře příštího roku. Bude opraveno kamenné opevnění návodního líce hráze rybníka, v rámci kterého bude dotěsněna hráz rybníka pro omezení průsaků vody přes hráz. Zcela nový bude i výpustný objekt (tzv. požerák se spodní výpustí). Původní se nahradí novým s možností regulace průtoku a úrovně hladiny. Zároveň bude nový požerák doplněn o přístupovou lávku. Rekonstruován bude také tzv. bezpečnostní přeliv (to je takové to betonové koryto v pravé části hráze u silnice) – nově bude vybudován z kamenné dlažby. A pro zlepšení manipulace s vodou v rybníce bude rekonstruován také vzdouvací objekt na přítoku do rybníka včetně výstavby nové dřevěné lávky.

Výsledkem rekonstrukce bude zlepšení všech funkcí rybníka – dojde k vyčištění a zvětšení zásobního prostoru nádrže, což bude mít pozitivní vliv na život v rybníce, budou omezeny průsaky hrází a netěsnosti spodní výpusti, což spolu s novým nápustným objektem zajistí, doufejme, vždy plný rybník i za nízkých či nulových letních průtoků v Líšnickém potoce. To ocení zejména hasiči, protože rybník je nádrží s využitím vody pro hasičské zásahy. Že opravený rybník plný čistější vody bude lahodit kolemjdoucím, je také jasné.

A jakmile si odškrtneme zrekonstruovaný rybník, vrhneme se na další vodohospodářské projekty.

Skip to content