Co nás čeká v roce 2021

10. 12. 2020

Poplatky

Pro příští rok neplánujeme žádné změny, poplatky zůstávají ve stejné výši jako v roce letošním. Také splatnost se nemění. Pokud bude běžná situace, budou poplatky splatné k 31.3.2021.

Investice

·        Na jaře 2021 bude dokončena projekt „Rekonstrukce rybníku“.

·        Připravujeme dokončení projektové dokumentace a žádost o stavební povolení na projekt „Rekonstrukce hasičské zbrojnice“, dále připravujeme architektonickou studii na kompletní rekonstrukci budovy obecního úřadu.

·        V oblasti životního prostředí se v roce 2021 začne realizovat příprava projektových dokumentací na Opatření pro zvýšení retence vody (obecní průhon) a napojení Varadova na obecní úpravnu vody a ČOV.·        V rámci dotačních programů máme podané žádosti na rekonstrukci školního hřiště, rekonstrukci parkovacích stání u školy, u kostela a u hřbitova a výstavbu několika fitness prvků u dětského hřiště Oříšek.

Skip to content