Aktuálně z úřadu: říjen až prosinec

28. 10. 2020

Volby

Máme za sebou „orouškované“ volby do kraje a senátu a mám radost, že Líšnice jako vždy výrazně překročila celorepublikovou volební účast, kdy nás k volebním urnám přišlo 48 %, respektive 47 % .  Mezi voliči byli naši nejstarší občané ale také prvovoliči. Všem voličům jménem celé volební komise moc děkuji za dodržování všech hygienických a protiepidemických opatření, že jsme nemuseli řešit žádné přestupky vydaných nařízení.

Práci komise letos výrazně ztěžovaly roušky.
Líšnických chodí k volbám víc, než je v Česku běžné. Dorazili ti nejstarší i prvovoliči.

Zkapacitnění akumulační nádrže vodojemu Líšnice

S finanční podporou Ministerstva zemědělství jsme přes léto dokončili projekt „Zkapacitnění akumulační nádrže vodojemu Líšnice“. Původní zásobník vody měl 20 m3 a nyní 64,4 m3. A i přes to, že letos jsme, naštěstí, s nedostatkem vody bojovat nemuseli, jsme připraveni na další případná suchá období, která dle hydrologů ani přes letošní deštivější léto nekončí. Celkové náklady na realizaci akce činily 1 326 050 Kč, z této částky hradila obec 530 050 Kč a 796 000 Kč bylo hrazeno z přidělené dotace Ministerstva zemědělství ČR.

Rekonstrukce rybníku

V říjnu bude zahájena realizace akce Líšnice – rekonstrukce rybníku, na kterou jsme získali dotaci ze Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství ve výši 1 000 000 Kč. Celkové náklady akce budou 2 151 110 Kč. Rekonstrukci rybníku vnímáme jako velmi potřebnou, sami si nyní, po jeho vypuštění, můžete všimnout porušené hráze, a hlavně množství bahna, které se v rybníku nachází. K jeho odbahnění dojde na základě podmínky odboru příslušného životního prostředí do konce října. Následně se bude pokračovat v závislosti na technologických podmínkách oprav a počasí. Další podrobné informace k realizaci tohoto projektu si můžete přečíst v článku Ing. Ondřeje Hrazdiry dále ve zpravodaji.

Co dalšího nás ještě letos čeká?

V průběhu podzimu budeme také realizovat projekt výsadby listnatých stromů, na který jsme získali podporu ze Státního fondu životního prostředí ve výši 250 000 Kč. Cílem projektu je výsadba 40 ks listnatých stromů v rámci obce, včetně zálivkových vaků.

V průběhu zimy a jara bude na základě dendrologického průzkumu zároveň probíhat také první etapa kácení a ošetření poškozených dřevin. V rámci této akce dojde k pokácení osmi stromů a ošetření 21 dalších.

V přípravě máme také další projekty, jako například rekonstrukci školního hřiště, retenci vody v území „průhon pod hřbitovem“, rekonstrukci hasičské zbrojnice, výstavbu vodovodu a kanalizace na Varadově, výstavbu dětského hřiště pro školku v novém pavilonu, výstavbu fitness hřiště pro seniory, rekonstrukci místních komunikací a rekonstrukci budovy obecního úřadu. Některé tyto projekty jsou již ve finální fázi a snažíme se na ně získat finanční spoluúčast, některé jsou ještě v plenkách. Věříme, že se nám je podaří postupně zrealizovat.

Skip to content