Úvodník - podzim 2020

28. 10. 2020

Vážení sousedé,

v minulém úvodníku zpravodaje jsem s úlevou psala o tom, že máme za sebou nejsložitější „koronavirové“ období. Bohužel jsem v té době ještě netušila, jak moc byla tato „úleva“ předčasná.

Nechci a ani nebudu zmiňovat všechny „koronavirové“ aspekty, jednak mi to nepřísluší a také toho máme asi všichni dost ze sdělovacích prostředků. Konkrétní dopady přímo v naší obci zatím nejsou žádné a musím říci, že dosud patříme mezi jednu z nejméně zasažených vsí v okolí. Přesto jsme se z důvodů celorepublikového a zejména pražského prudkého nárůstu nakažených rozhodli v letošním roce zrušit již tradiční Líšnický festival

Jedinou „akcí“, kterou letos nebylo možné zrušit, byly volby. Chtěla bych moc poděkovat volební komisi, jejíž práce byla letos nelehká. Roušky a rukavice, a to nejen v době kdy je volební místnost otevřená. Bylo to opravdu náročné. Tím spíše si uvědomuji, jak moc těžké to v dnešních dnech mají všichni, kdo roušku nosí povinně při každodenním výkonu své práce, a děti od druhého stupně ve školách. Obdivuji vás!

Jak to bude s dalšími plánovanými akcemi se v tuto chvíli lze jenom těžko domnívat. Zatím tedy předběžně počítáme s nějakou formou (podle možností v té době) Rozsvícení vánočního stromu (13. 12. 2020) a také s organizací Líšnického plesu (6. 2. 2021). Doufám, že se alespoň na jedné akci budeme moci potkat.

Na závěr bych chtěla moc poděkovat spolku Ženy 50+, zejména Janě Snášelové a Heleně Žbánkové, které se opět každodenně a svědomitě staraly o květinovou výsadbu na návsi. Moc děkuj také za úpravu zeleně kolem Pomníku padlých.

Opatrujte se a držme se!

Hana Navrátilová

Skip to content