Aktuálně z úřadu: červenec až září

17. 6. 2020

A co nového v Líšnici?

Opravili jsme silnici kolem úřadu a chystáme se na realizaci projektu na zvýšení akumulace vodojemu v úpravně vody, která bude probíhat během června a července. V současné době je kapacita akumulační nádrže 20 m3 a po dokončení bude mít 64 m3. I přes to všechno apelujeme a prosíme všechny o šetrné zacházení s vodou. Sucho silně ohrožuje naše území a tekoucí voda po otočení kohoutku už nemusí být samozřejmostí.

V letošním roce se také pustíme do velmi potřebné rekonstrukce rybníku na návsi. Na jeho opravu jsme získali dotaci ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství ve výši 1 000 000 Kč. Celkové náklady jsou 1 692 265 Kč. V rámci projektu dojde k odbahnění rybníku, opravě břehového opevnění a bezpečnostního přelivu, opravě vtoku a výpustného objektu. Nově bude osazena aerace s čerpadlem na solární pohon a bude také znovu instalována lávka. Rybník slouží jako významný prvek pro zadržení vody, jeho opravou dojde k zachycení extrémních přívalů dešťových vod, které se sbírají z polí a končí na návsi v obci.

Dále také probíhají přípravné práce projektu napojení Varadova na stávající obecní vodovod a kanalizaci. Vlastníkům dotčených pozemků rozesíláme souhlasy s uložením potrubí hlavních řadů tlakové kanalizace a veřejného vodovodu. Nyní čekáme až se nám podepsané vrátí zpět a na základě jejich počtu budeme pokračovat v dalším postupu. Zároveň připravujeme projektovou dokumentaci pro vyústění vodovodního řadu, který byl díky investici čerpacích stanic Koloc a Benzina převeden pod dálnicí, abychom jej mohli využít pro občany Varadova jako náhradní zdroj vody.

Odpady, odpady, odpady…

Velkým tématem posledních dnů je obrovské množství odpadů, které jsme za dobu domácí koronavirové karantény vyprodukovali. Kontejnerová hnízda již nepojmou další kontejnery a odpad se hromadí na zemi a je roznášen zvířaty a větrem do širokého okolí. Se společností AVE, která se stará o odpadové hospodářství v naší obci jsme domluveni, že vyprodukovaný odpad budeme v průběhu týdne řešit mimořádnými svozy tak, abychom hnízda udrželi alespoň v relativní čistotě.

Líšnický festival

Termín Líšnického festivalu byl stanoven na 19.9.2020. Nyní je však velmi těžké odhadnout, jaká bude v září situace a jaké případné podmínky budeme muset pro jeho organizaci splnit. Nyní je také obtížné zajistit kapely, které bychom na festival chtěli pozvat. Proto bychom chtěli letošní festival uspořádat v menší sousedské atmosféře. Ráda bych proto vyzvala všechny naše líšnické hudebně založené sousedy, kteří by měli zájem a chtěli na festivalu vystoupit, buď s nějakou svou vlastní formací nebo jen tak se sousedy a kamarády, aby se mi ozvali na mail starostka@obeclisnice.eu nebo na telefon 775 922 135. Pokud se nám podaří sestavit program, moc rádi se na vás budeme v září zase těšit.

Skip to content