Hlídejte si své hlídače!

28. 10. 2020

Upozorňujeme všechny čtenáře, občany a návštěvníky obce na dodržování obecně závazné vyhlášky obce č. 2/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Líšnice:

Pravidla pro pohyb psů 

1.     Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci:

a)      na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce je možný pohyb psů pouze na vodítku,

b)      na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce  se zakazuje výcvik psů,

c)      chovatelé a vlastníci psů jsou povinni neprodleně odstranit exkrementy způsobené psem na veřejném prostranství.

2.     Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem.

Zároveň apelujeme na vlastníky stájí, aby upozornili své klienty, kteří u nich mají ustájené koně, na důsledné dodržování této vyhlášky. Při vyjížďce na koni jsou často doprovázeni psy, kteří po obci běhají na volno a bez dozoru.

Berte prosím ohled na ostatní a neohrožujte jejich bezpečnost! Z obce i blízkého okolí jsou známy případy, kdy takto volně pobíhající pes napadl jiného psa a v nedávné době dokonce i malé dítě.

Vzhledem k tomu, že může jít o ohrožení zdraví i životů, budeme při každém takto zjištěném přestupku volat policii.

Úvodní foto - pexels.com

Skip to content