Aby letos předsevzetí vyšla: Naučím se cizí jazyk

10. 12. 2020

Stálice mezi dobrými úmysly pro nový rok – domluvit se i za hranicemi české kotliny. Kolikrát už jste si to slíbili? Pokud je smutnou pravdou, že jste se od předsevzetí daleko nedostali, možná na to jdete špatně. Pro radu jsme zašli za Markétou Růžičkovou z Vandrlice, která je ředitelkou jazykové školy Telegraph Hill.

Proč dobré úmysly naučit se v novém roce cizí jazyk tak často skončí zapomenuté nebo na seznamu našich hříchů?

Všichni jsme opravdu hodně vytíženi a nereálné cíle typu ‚do roka se naučím anglicky tak, že budu schopen se domluvit v zahraničí‘, na nás kladou úplně zbytečné nároky navíc. U jazyků je hlavně důležité začít. Zbytek nechte na lektorovi – ten dobrý sám studenta odhadne a připraví mu plán výuky a možných pokroků. Úplně nejlépe fungují kurzy typu ‚one to one‘, případně malé skupinky studentů, kteří se sami domluvili předem na tom, že by spolu chtěli studovat.

Většina Čechů upírá svou pozornost k angličtině, které další jazyky jsou pro nás ale užitečné? Které se nám dobře učí?

Naprosto souhlasím. Kromě angličtiny je tu také například španělština, italština a němčina. Ty první dva jsou krásné románské jazyky, které nám připomínají naše dovolené. To je také častý důvod, proč se lidé rozhodnou právě třeba španělštinu začít studovat. Pokud také lidé už znají angličtinu, španělština a italština jim po náročném začátku půjde velmi rychle díky podobné slovní zásobě. A němčina?  Pro nás Čechy je hodně užitečná vzhledem k našim sousedům. Mnoho lidí němčinu studovalo kdysi na škole a skoro každý zná pár slovíček z poslední lyžovačky. Němčina se lidem většinou nelíbí, ale je to logický jazyk, který je nám blízký.

A co učebnice pro samouky – jak reálné je naučit se sám cizí jazyk?

Myslím si, že jenom lidé s opravdu velkou disciplínou jsou schopni se sami naučit cizí jazyk. Je určitě možné se naučit základy, nová slovíčka. Může pomoct sledování seriálů nebo ještě lépe například poslech audioknížek. Nicméně, u jazyků je naprosto zásadní mluvení, tedy aktivní část jazyka, kvůli které se většinou cizí jazyk učíme. A to bez lektora, který vás rozmluví a zároveň vás opravuje prostě nejde.

Jak se za rok naučit maximum?

Určitě jsou nutné pravidelné lekce se zkušeným lektorem v délce alespoň 1x 60 minut týdně. Potom stačí například 30 minut každý druhý den. Zdá se to možná málo, ale to je nějakých 100 hodin ročně. Nemá smysl si plánovat hodinové studium každý den, které člověk stejně není schopen dodržet. Možností je mnoho. Na pravidelných hodinách lektor zadává úkoly, které by neměly zabrat víc než zmíněných 30 min. Moderní technologie nám dávají další úžasné možnosti, jak se dál v jazycích vzdělávat. Na YouTube jsou zajímavá videa, dokumenty a audioknížky všech úrovní. Z aplikací je asi nejpopulárnější Duolingo. U nás ve škole se snažíme, aby se student naučil například 10 nových slovíček za týden. Ve větách, v kontextu, aby je uměl použít. A pak je stále opakujeme.  Co se týče hodin samotných, ty je třeba využít hlavně k tomu, aby se klient rozmluvil. Je to většinou jeho jediná možnost jazyk aktivně použít.

Jak si vybrat dobrý kurz?

To záleží hlavně na finančních možnostech. Soukromé hodiny one to one jsou samozřejmě dražší. Zde lektor věnuje veškerou pozornost pouze jednomu studentovi. Čas a místo se přizpůsobují klientovi, což je také obrovská výhoda.  U skupinových hodin, které jsou samozřejmě cenově výhodnější, musí mít člověk štěstí na dobře vyváženou skupinu. Studenti si musí sednout nejen lidsky, ale i svou úrovní jazyka. Pak to je skvělá zkušenost a také dobrý způsob se potkat s novými lidmi. Během karantény, respektive karantén, byly školy nucené přejít na výuku online. Po počátečních rozpacích si většina klientů zvykla a nyní je to nový běžný způsob výuky.

Když už nějaký jazyk umím, jak si ho udržovat?

Ze zkušeností vím, že jsou vlastně pouze dva reálné způsoby, jak si jazyk udržet. Ideální samozřejmě je, pokud má člověk možnost cizí jazyk pravidelně aktivně používat. Druhá možnost jsou pravidelné soukromé nebo skupinové lekce s lektorem.

Skip to content