Distanční výuka v naší základní škole

17. 6. 2020

Jak všichni víme, dne 10. března tohoto roku rozhodlo Ministerstvo zdravotnictví České republiky o uzavření prezenční výuky ve všech základních, středních a vysokých školách v naší zemi. A tak jsme i my byli nuceni zavřít dveře naší školy a od 11. března přejít na nucenou distanční výuku.

Nastala situace, kterou nikdo z dětí, rodičů ani učitelů nikdy nezažil. Když jsme tuto novinku oznámili v úterý 10. března dopoledne dětem ve škole, nastalo všeobecné veselí. Děti jásaly a tleskaly a těšily se na neplánované prázdniny. Nadšení trochu opadlo ve chvíli, kdy děti zjistily, že se budou muset učit doma samy, ale i tak byla představa dlouhého ranního lenošení v posteli lákavá. Jenže nikdo netušil, že to bude tak dlouho…

Hned druhý týden distanční výuky nás kontaktoval jeden šikovný tatínek programátor s nabídkou, že nám vytvoří jednoduché internetové stránky na zadávání učení a úkolů pro děti. Během víkendu bylo hotovo a od té doby jedeme distanční výuku na adrese www.zslisniceonline.cz. Můžete se podívat, jak nám to jde! Tatínkovi ze srdce děkujeme nejen my učitelé, ale i mnoho dětí a především rodičů. 

Paní učitelky se svého úkolu zhostily s nadšením sobě vlastním, a tak kromě písemných úkolů dětem nahrávají třeba čtení na pokračování či čtení na dobrou noc, pro starší děti natáčí videa s vysvětlením nové látky a pro mladší zase pro změnu připravují v přírodě naučné bojovky, které si děti mohou individuálně projít. Čtvrtá třída začala jako první s vyučováním pomocí on-line hodin, a protože se to dětem moc líbilo a rodiče některých ostatních žáčků o výuku projevili zájem, zkouší to nyní i ostatní.

16. května se opět otevřely dveře mateřské školy a 25. května i dveře základní školy. Prezenční docházka do školy je dobrovolná a všechny děti, jejichž rodiče měli zájem o zařazení dítěte do výuky, jsme mohli ve škole přivítat.

Letošní školní rok je naprosto unikátní. Vše je ovlivněno mimořádnými opatřeními s cílem zabránit epidemii a ochránit zdraví lidí. Každý z nás dospělých přijímá nastalou situaci jinak – jeden s pokorou a porozuměním, další lhostejně, jiný se rozčiluje a je se vším nespokojen. Musím říci, že děti celou situaci zvládají skvěle a s daleko větší samozřejmostí a odhodláním, než jsme očekávali. Učení na dálku umožnilo učitelům i rodičům poznat své děti z úplně jiné stránky, odhalit jejich možnosti i vlastnosti, o kterých zatím neměli ani tušení. A tak na závěr můžeme říci, že i když jsme děti ve škole více než čtvrt roku osobně neviděli, známe je daleko lépe než předtím.   

Přejeme všem pevné zdraví a věříme, že až se sejdeme v září, bude zase vše ve starých kolejích.

Skip to content