Líšnici i letos rozezněly nádherné tóny lesních rohů

15. 2. 2020

Podzim je dobou společných lovů, jelení říje a svátku svatého Huberta, patrona myslivců.  V souvislosti s jeho jménem můžete slyšet Hubertské mše při různých příležitostech, hlavně však v kostelích, jako děkovné mše za zemřelé myslivce, ale i jako poděkování naší přírodě a uctění památky svatého Huberta. V líšnickém kostele Všech svatých se hraje již několik let. Letos jste ji mohli slyšet v neděli 17. listopadu.

Stalo se tradicí, že krásné tóny loveckých rohů a zpěvu, doprovázející bohoslužbu, zní v podzimním období, v době před adventem.  Letos byla nádherná atmosféra celé bohoslužby umocněna také tím, že se konala právě 17. listopadu, v Den boje za svobodu a demokracii (1989). Povltavští trubači spolu s chrámovým sborem provedli krásný doprovod Hubertské mše svaté, kterou celebroval pan farář Dlouhý. Bohoslužba byla v den významného svátku zakončena zpěvem Československé státní hymny a udělením Požehnání. Povltavští trubači se se všemi farníky rozloučili po mši před kostelem krásnými loveckými fanfárami.

Letos jsme se připravovali velmi poctivě. Sbor byl rozšířen o čtyři nové tváře, bylo uskutečněno několik nácviků. Hudbu Hubertské mše B-dur zkomponoval Petr Vacek (soudobý skladatel lovecké a duchovní hudby) a slova napsal Josef Selement (1926 – 2003).  Musím říct, že jsme si mši všichni užili se vším, co k ní patří. Jestli jsme vás alespoň trošku potěšili, jsme za to rádi. Věřím, že kdykoli Hubertskou mši uslyšíte, přinese vám radost a potěšení.

Pro ilustraci ušlechtilosti, úcty a pokory uvádím ukázky textů z některých částí Hubertské mše.

Kyrie: Poklekněme myslivci na kolena, zpytujme svoje svědomí! Obraťme svoji mysl k Hospodinu, učiňme před ním pokání.

Gloria: Dílo Tvoje ochraňujeme, cos nám svěřil zvelebujeme, nechť rozkvétá Tvoje dílo, které  nám svěřeno bylo. Sláva Tobě stvořiteli náš!

Benediktus: Milosrdný Bože, přicházíme k Tobě na kolena padáme. Pokorně prosíme o Tvoje požehnání.

Všichni účinkující vám všem přejí klidné prožití adventní doby, požehnané svátky vánoční a do nového roku zdraví, spokojenost a hojnost Božího požehnání!

Skip to content