Líšnický betlém v hasičském okénku

10. 12. 2020

Milovníky betlémů letos zklameme. Šestý ročník výstavy betlémů v hasičské zbrojnici

se vzhledem ke koronavirové situaci konat nebude. Pojďme si ale připomenout, jak tradice betlémů vznikla a jaký poklad máme i my v Líšnici. Betlém Josefa Hájka se k naší velké radosti opět rozrostl.

Betlém, který můžete vidět v hasičském okénku na návsi.
Jedna z letošních nových postaviček.

Každý rok v době adventního času si připomínáme starou známou legendu o narození Ježíše Krista v městě Betlémě. Tento obyčejný prostý příběh, v němž zvítězí láska a soudržnost chudých nad zlem, nás ve vánočním čase pokaždé dokáže dojmout. Málokdo ale asi ví, že zobrazení biblického příběhu v podobě betlému vznikl za přičinění

svatého Františka z Assisi, který toužil prožít vánoční noc prostě stejně, jako při narození Ježíška v Betlémě. A tak v jeskyňce v tmavém a hlubokém lese uprostřed skal u vsi Greccio

v Itálii postavil na Štědrý večer roku 1223 jesle napěchované slámou, přivedl k nim volka a oslíka a tam sloužil mši, při níž se mu zjevilo Jezulátko.

Betlémy v prostých domácnostech se začaly stavět až koncem 18. a začátkem 19. století, před tímto datem to bylo hlavně v kostelích a ve šlechtických sídlech.

Velice si vážím toho, že se naše obec může zapsat do seznamu obcí a měst, které mají svůj betlém. O to se postaral náš občan, místní řezbář a betlémář pan Josef Hájek, který před lety začal vyřezávat z lipového dřeva betlém a každý rok dovyřezává další a další figurky. Tento rok přibyly čtyři postavičky, jedna dokonce symbolizuje letošní koronavirovou situaci. Takže Hájkův nebo spíše „líšnický“ betlém současně čítá bezmála 60 figurek a vypadá to, že nebude nikdy hotov.

Tento rozsáhlý betlém je každoročně v době adventu a vánočních svátků vystaven v hasičském okénku na návsi. Protože bydlím opodál, všimla jsem si, že u okénka je občas velmi živo, lidé se často zastavují se svými ratolestmi a betlém obdivují.

Letošní advent bude pro mnohé z nás jiný. Skromný a tichý, proto se přijďte i vy podívat na líšnický betlém, kde má své místo Svatá rodina – Josef, Marie i Ježíšek a Tři králové. Nechybí ani ovečky, oslík, psík, volek, jehňátka či beran. V postavičkách můžete najít pastýře, pekaře, kominíka, hostinského, bábu s nůší, muzikanty, ale i hasiče, zdravotníky a další a další, prostě celou obec, která radostně vítá nově narozený život. Při pohledu na vystavený betlém můžete chvíli rozjímat a zamyslet se nad uplynulým rokem jaký byl, co nám dal a co vzal.

Přeji Vám, vážení spoluobčané, za líšnický hasičský sbor klidný čas adventní, krásné Vánoce a ve zdraví a pohodě prožitý následující rok 2021!

Skip to content