Malý a velký koloběh vody

17. 6. 2020

Děti, přemýšlely jste, kde se voda bere a kam zase mizí? Možná vám už někdo řekl, že voda nevzniká a nemizí, voda koluje. A dneska si to vysvětlíme…

Existují dva koloběhy vody. Malý a velký. Malý koloběh si můžeme představit tak, že když prší, část vody, která spadá z mraků na zem se vsákne do půdy, část se začne vypařovat a část odteče. Až půjdete po dešti ven, můžete si všimnout osychání listů, vypařování louží, schnutí půdy atd. To znamená, že dochází k vypařování vody, což je proces, kterého maminka také využívá, když suší právě vyprané prádlo venku na šňůře.

Tato voda, která předtím spadla na zem, vypařováním tvoří na nebi opět mraky, které se znovu vyprší a tento děj se opakuje. Malý koloběh vody je zásadní pro pevninská území, mezi která patří i Česká republika. Bohužel malý koloběh vody na našem území je v poslední době oslaben. Brání mu velké zpevněné a nepropustné plochy pokryté třeba asfaltem, betonem, udusanou hlínou po těžkých strojích na polích ale i střechami domů. Ty nedovolí vodě projít do větších hloubek, po těchto plochách voda rychle steče, a pokud není zachycena rychle odteče do řek a potoků. Narovnanými a vybetonovanými koryty voda rychle odteče úplně pryč z našeho území. Začíná se projevovat sucho.

Nyní budeme mít plné ruce práce s obnovou zádrže vody v krajině, abychom si malý koloběh vody opět vrátili do krajiny. Měli bychom zmenšit políčka, střídat na nich plodiny, pěstovat vhodné druhy, zadržovat dešťovou vodu z okapu, tvořit malé mokřady, neudržovat jen anglický trávník, ale pořídit si např. květnatou louku či nějaké pěkné trvalky, používat méně umělých hnojiv a naopak na loukách vídat více kraviček, koz a ovcí, jelikož jejich trus v půdě dokáže spolu s rostlinami zadržet obrovské množství vody.

Základem velkého koloběhu vody je také odpar – jak z pevniny, tak hlavně z obrovských ploch moří a oceánů. Tuto vypařenou vodu pak vítr nese od moří a oceánů přes pevninu, postupně se k ní připojují další vypařené oblaky až se nasytí a voda v různých podobách spadne zpátky na zem. Věděl/a bys v jakých?

Skip to content