Mláďata na jaře

20. 3. 2020

Chudák to mládě zajíčka, tenhle ptáček určitě ztratil maminku, podívej na to osamocené srnče! Musíme jim pomoci! To jsou první myšlenky mnoha lidí, kteří ve snaze zachránit jarní mláďata divokých zvířat, živočichům spíš ublíží. Až polovina mláďat, která se dostávají do záchranných stanic, lidé seberou z přírody zbytečně. Tento scénář se opakuje na jaře každoročně, proto jsme se rozhodli tento článek věnovat radám, podle kterých poznáte, kdy mládě vaši pomoc opravdu potřebuje.

První rada patří pejskařům: je velmi důležité, abyste od půlky února až do konce května měli své psí mazlíčky na vodítku. Velké množství mláďat se dostává do stanic se zraněním způsobeným volně pobíhajícím psem.

Nejčastěji se do záchranných stanic dostávají mláďata zajíců a srnek. Zajíci si na rozdíl od divokých králíků nevyhrabávají nory, proto je úplně normální, když najdete v trávě ležící mládě bez matky. Jak u zajíců, tak u srn mláďata hned po narození vidí, slyší, nevydávají žádný pach a svým zbarvením splynou s okolím. Takto jsou nejlépe chráněná před predátory i lidmi, protože ještě neumí chodit. Matka chodí mláďata krmit jednou až dvakrát denně, a to většinou v noci, u svého potomka zůstává maximálně deset minut. Jestliže naleznete takto vypadající mládě, je vše v pořádku a na mládě vůbec nesahejte! Savci mají velmi vyvinutý čich, a pokud byste se ho dotkli, matka by ho mohla následně opustit.

Nachází-li se mládě třeba u silnice, opatrně jej přeneste v listí, trávě nebo na větvičkách maximálně o 20 metrů dál do bezpečí. Ale pokud uslyšíte nářek a volání po matce, nebo dokonce za vámi budou mláďata běhat, tak vaši pomoc potřebují. Mládě pravděpodobně několik dní nedostalo najíst v následku úmrtí matky, proto je potřeba nalézt pro mládě odbornou pomoc. A to tak že na stránce www.zvirevnouzi.cz vyhledáte nejbližší záchrannou stanici a zavoláte, aby si pro mládě přijeli, anebo ho do této stanice odvezete.

Pozor vzorná bachyně!

Velmi obezřetně se musíme chovat, pokud narazíme na proužkovaná selata. První týden po narození se selata zdržují v hnízdě, které pro ně vystavěla jejich matka. Ta se také většinou pohybuje poblíž a jako správná matka se o své dětičky náležitě bojí a střet s rozzuřenou bachyní může skončit i smrtí. Proto když uvidíte hnízdo se selátky, pryč odsud. Po prvním týdnu jsou již selata schopná většího pohybu, a tak všude následují matku a vše se od ní učí. Občas se stane, že se mládě více oddálí od matky, ale pořád ví, kde je. Pokud na takové osamocené selátko narazíte, je zapotřebí ho určitý čas pozorovat, a když bude působit zmateně a volat po matce, která nepřijde, je potřeba sele odvézt do záchranné stanice.

Narazíte-li na zemi na opeřené mladé ptáče, které není zraněné, vaši pomoc nepotřebuje. Tato ptáčata v určitém věku sama vyskakují z hnízda a rodiče je krmí na zemi. Jiná situace nastává, pokud naleznete holé ptáče, které ještě nepřetržitě pípá. Ptáče je zapotřebí chvíli pozorovat, jestli se jeho rodiče neobjeví, pokud ne, je evidentní, že je pták osiřelý a zavoláme na nejbližší záchrannou stanici. Ptáče nevracejte do hnízda, protože vazba na rodiče byla již porušena a oni toto ptáče již nepřijmou, v následku toho by umřelo hlady.

Dravcům volejte pomoc vždy

U mláďat dravých ptáků, které poznáte podle popelavého peří a silnějšího zobáku, kde není v okolí jejich rodič, je vždy potřeba pomoc. Toto mládě většinou omylem vypadne z hnízda a nemá šanci se dostat zpět. Při nálezu tohoto mláděte vždy voláme na záchrannou stanici.

Photo by Brett Sayles from Pexels

Po nálezu mládě nikdy nenechávejte doma a nesnažte se ho krmit! Spíše, než pomoct byste mu mohli ještě přitížit a krmením kravským mlékem jim může způsobit i smrt. Také se nikdy nesnažte z divokého zvířete vychovat domácího mazlíčka, v dospělosti by vám to mohlo nemile vrátit. Záchranné stanice jim poskytnou tu nejlepší pomoc, jakou potřebují.

Skip to content