V zastavěných částech Líšnice se objevily kopie obecní vyhlášky o povinnostech majitelů psů i nové koše na psí exkrementy. Cílem je zjednodušit život chovatelům i jejich sousedům. Zmíněná vyhláška totiž ukládá pejskařům vodit v zastavěné části obce psi na vodítku a uklízet neprodleně jejich výkaly.

S rostoucím počtem obyvatel roste i počet čtyřnohých miláčků a potřeba nějak se sžít s ostatními. Život na vesnici láká nechat psy volně si užívat života, a když si miláček někde něco „odloží“, nechat to být. Jenže Líšnice je plná předzahrádek, cestiček, které si místní každodenně vyšlapávají, a míst, kde se často pohybují i malé děti, a tam psí výkaly prostě nepatří.

Někdo vzal právo do svých rukou a nechává pejskařům decentní i poměrně upřímná sdělení, někdo jen tiše trpěl. A někdo si nesl smradlavý pytlík poctivě celou procházku a někdo se modlil, aby jeho svěřenec neměl onu potřebu víckrát za procházku, než kolik bylo pytlíků v kapse.

Začátkem roku přibyly ve vsi nové koše přímo pro pejskaře. „Úklid psích exkrementů by měl být samozřejmostí. Podle potřeby budeme koše doplňovat. Velmi rádi uvítáme vaše podněty, kam bychom měli ještě další koše přidat,“ říká starostka obce Hana Navrátilová.

Je to dobrák, ale patří na vodítko

Obec má také vydanou Obecně závaznou vyhlášku omezující volný pohyb psů na veřejném prostranství. „Zásadní podmínkou její účinnosti je dodržování pravidel v ní stanovených. Může se stát, že psi volně pobíhají po vsi, utečou nebo vyběhnou zpoza plotu. Někdy jsou také venčeni bez vodítka. Majitelé by však měli hned reagovat a psy odvolat a zabezpečit. Někteří kolemjdoucí lidé nemají se psy dobré zkušenosti a někteří mohou být po nějakém lékařském zákroku, který jim znemožňuje případný, byť dobrý, úmysl pejska ustát. Mějte, milí pejskaři, prosím, toto na paměti a buďte ohleduplní ke svým sousedům i svému okolí,“ vyzývá chovatele starostka.

Pokud víte, že pes neposlechne, pokud uvidí zvěř nebo jiného psa, neměli byste ho z vodítka pouštět bez náhubku ani mimo obydlenou část obce. Zvážit byste měli i návštěvu některého ze cvičišť v okolí. Výborné recenze má třeba Kynologický klub Lety. Kontakty i informace o klubu a jeho aktivitách najdete na www.kklety.cz.

Skip to content