Naši hasiči provedli v obci sběr železného šrotu

28. 10. 2020

Všechen posbíraný kovový odpad byl odvezen do výkupu sběrných surovin, kde byl proměněn na peníze. Hasiči děkují občanům, že touto formou podporují a pomáhají sboru získat potřebné finanční prostředky na pořádání kulturních akcí v obci.

Sběr železného šrotu v obci uspořádali členové Sboru dobrovolných hasičů Líšnice v sobotu 5. září dopoledne. Místní občané tak měli opět možnost si vyčistit sklepy, půdy nebo dvorky od nepotřebného kovového harampádí. Ani letos sousedé hasiče nezklamali, už brzy ráno v den svozu se objevovaly před vraty jednotlivých domů menší či větší hromádky nepotřebného kovového odpadu. S těžkými kusy hasiči ochotně pomohli.

Nasbíraný šrot byl svážen k hasičské zbrojnici, kde se překládal do přistaveného velkého kontejneru sběrných surovin. Ihned po ukončení sběru byl kontejner odvezen. V Líšnici se nasbíralo 2,9 tun kovového odpadu.

Vybrané peníze použijí hasiči na organizaci akcí pro děti i dospělé. Tradičně každý rok pořádají dětský den, masopust, běh o jablko, oslavu k výročí založení sboru a pododbně. Tyto akce financují většinou ze svého rozpočtu, a proto se snaží alespoň jednou za rok, buď na jaře nebo na podzim, uspořádat sběr železného šrotu, aby byly peníze např. na nákup sladkých odměn pro děti na dětských soutěžích. Díky těmto přivýdělkům si hasiči mohli loni dovolit pořídit i lavičkové sety, které se využívají při pořádání kulturních akcí.

Vedení sboru děkuje svým členům, kteří ochotně pomohli při této akci a Z. Novákovi, který používal ke svozu šrotu svůj soukromý traktor a valník.

 Zbytečný kovový šrot patří do sběrných surovin.
Skip to content