Něco z minulosti místního Sokola

28. 10. 2020

V Obecním čtvrtletníku Řitka (jaro 2020) je článek „100 let existence TJ Sokol Řitka“. Popřejme našim sousedům, nechť pokračují „silou lví, vzletem sokolím“. Mám dochovanou pozvánku na šibřinky pořádané řiteckým Sokolem 6. března 1948.

Připomenu, že šibřinky jsou masopustní maškarní zábavou s určitým tematickým rázem. Řitečtí sokolové zvolili „Cesta kolem světa“ od večera do rána. Před 72 lety zveršovaný ráz šibřinek má i dnes svou vypovídající hodnotu. Napadlo mne pozvánku uveřejnit v našem zpravodaji. Pro lepší čitelnost verš cituji samostatně.

Slavný Pepek námořník – ohézve vás k cestě na rovník – ohézvedneme jen bílé plachty,mojí rozviklané jachty,než stín noční v den by zbleď,obeplujem celý svět – ohé! Od přístavu k přístavu – ohévezem českou zástavu – ohéjachtu žene pohon nový,je to pohon atomový;spatříte tam divů moc,za jedinou pouze noc – ohé! 
Shlédnem´ v světě každou věc – ohéshledáme pak nakonec – ohéže v té naší české zemi,krása září kouzly všemi,ráj by tu byl, pohodlí,kdybychom se dohodli – ohé!Každý má svou palici – ohéje jak hafan běsnící – ohénemluvně již v dětském křikudělá vlastní politiku.Dnes se domluvíme snad,protože chcem´ tancovat – ohé!

Odloučením od Líšnice v roce 1924 se Řitka s Veselkou stala samostatnou obcí. Dovolte mi, následujícími několika doloženými údaji připomenout líšnickou organizaci Sokola.

V Líšnici byla sokolská organizace založena v roce 1913 jako odbočka Sokola Mníšek pod Brdy. 26. června 1921 zdejší Sokol uspořádal první veřejné cvičení, jehož se kromě jiných korporací zúčastnila delegace místního sboru dobrovolných hasičů. 25. září 1921 se sokolové zúčastnili slavnostního odhalení pomníku padlým, na jehož pořízení se podíleli. V roce 1927 měla organizace 47 členů. V rodinném albu se dochovala fotografie z účasti členek místního Sokola na veřejném cvičení organizovaném Sokolem Pražským ve dnech 22. a 23. května 1948 na letním cvičišti v Kateřinské ulici v Praze. Poznal jsem Květuši Pojerovou a Jindřišku Mestekovou. Možná, že někdo z pamětníků identifikuje další „líšničanky“.

Na protest proti přípravám nové války byl v každé obci uspořádán manifestační Pochod míru. V Líšnici to bylo v neděli 22. dubna 1951. Zúčastnilo se 102 osob. Průvod šel po okresní silnici ke Klínci a po státní silnici na Řitku. Odtud zpět do Líšnice, kde byl za kovárnou rozchod. Tolik z Kroniky obce Líšnice.

20.8.2020

Skip to content