Nezapomenutelná paní ředitelka Mgr. Jana Čiháková

28. 10. 2020

V září letošního roku oslavila krásné životní jubileum učitelka, ředitelka, kulturní aktivistka, ochotnická herečka, ochránkyně přírody a úžasná žena paní Jana Čiháková. Výraznou stopu zanechává všude, kde působí, a nejinak tomu bylo i v naší líšnické škole, kde byla jmenována ředitelkou dne 12. července roku 1990.

Jana Čiháková se narodila v roce 1940 v Plzni, tamtéž vystudovala učitelství pro 1. - 5. ročník a výtvarnou výchovu pro 6. - 9. ročník škol základních škol na pedagogické fakultě a promovala v roce 1969. V průběhu pedagogické praxe, která ji zavedla nejprve do pohraničí a posléze již do okresu Praha – západ (jmenovitě do Všenor), vystudovala na pražské pedagogické fakultě obor speciální pedagogika se zaměřením na logopedii.

Začátek kariéry na líšnické škole.

Když po sametové revoluci nastoupila na místo ředitelky naší školy, učilo se pouze ve dvou třídách, ve třetí třídě byla umístěna místní knihovna. Ovšem s jejím příchodem se daly události do pohybu. Paní ředitelka okamžitě zřizuje školní družinu a zajišťuje obědy v MŠ Řitka. V naší škole nebyla pitná voda, a tak se jídlo nesmělo do budovy školy přivážet. Děti tedy chodily za každého počasí pěšky na Řitku a obědvaly v prostorách tamní školní jídelny. Každodenní pobyt na čerstvém vzduchu a svižná procházka na oběd a zpět měly na dětský organizmus i na jejich apetit určitě blahodárné účinky!

V této době se také začíná rodit tradice našich nádherných vánočních koncertů. První se odehrál ještě v prostorách školy, ale od roku 1991 se až dodnes koná v kostele. Doufejme, že nám současná epidemiologická situace tuto krásnou tradici letos nezhatí. Paní ředitelka stála za mnohými dalšími akcemi školy. Založila Klub přátel školy, ve kterém se sdružovaly převážně maminky našich žáčků, a který byl velmi aktivní. Klub pořádal podzimní a jarní burzy oblečení a sportovního vybavení, zábavná odpoledne, karneval pro děti, adventní koncerty různých hudebních těles a dokonce i plesy pro rodiče a přátele školy. I zájmové kroužky pro žáky rozjela ve škole právě ona, a tak líšnické děti mohly již v roce 1991 navštěvovat kroužek výpočetní techniky, výuku anglického jazyka či kroužek moderní gymnastiky. Paní ředitelka měla úžasný dar přesvědčit každého, aby ve škole dětem nabídl to, co umí, a tak se zde modelařilo, zdobily se perníčky a dokonce se paličkovaly krajky.

V roce 1993 se po patnácti letech stává naše škola opět plnohodnotnou školou prvního stupně, jelikož je znovu otevřen 5. ročník. Rozjíždí se tradice škol v přírodě a děti poprvé vyráží na Šumavu na chatu Janku na Churáňově, začínají se vydávat školní noviny, škola získává právní subjektivitu. Škola dostává první počítačové vybavení pro zaměstnance i pro žáky, stěny a nábytek školy se odívají do veselých barev, vzniká spodní, bezpečnější vchod do školy. Společně s ing. Vilibaldem Hořenkem vydává paní ředitelka publikaci 300 let školy v Líšnici a společně s dalšími nadšenci tvoří s dětmi naučnou stezku Líšnice, ke které vychází i tištěný průvodce.

V roce 1996 pořádá paní ředitelka společně s obcí oslavy 300 let školy v Líšnici. Tato akce se nesmazatelně vryla do paměti naší obce a našich občanů. Při škole vzniká turistický kroužek a děti vyráží společně nejen na výpravy, ale dokonce i na společný letní tábor na řece Střele. O pár let později otevírá škola dramatický kroužek a vznikají nezapomenutelná divadelní představení např. Vodník Mařenka či Popelka.

Kdybychom měli pokračovat ve výčtu toho, kde všude najdeme ve škole stopu paní ředitelky Čihákové, nestačilo by nám celé jedno vydání tohoto časopisu. Je patrné, že naší škole určila jasný směr, kterého se snažíme držet. Vždy, když nás paní ředitelka přijede navštívit, vyjadřuje radost nad tím, jak škola roste a prosperuje.

Paní ředitelka v divadelní roli.
Den matek býval příležitostí poděkovat maminkám žáků.

My jí přejeme především mnoho zdraví a spokojenosti do dalších let a hromadu elánu k realizaci jejích nikdy neutuchajících nápadů. Vše nejlepší!

Skip to content