Normální a nenormální

17. 6. 2020

Zamyšlení pana faráře

Slyším a čtu v posledních dnech: Tak konečně se už vracíme do toho normálního. Vyvolává to ve mně rozpaky. Co se myslí tím normálním? Snad to, na co jsme si zvykli, v čem byla určitá jistota stability? Karanténa nás vytrhla ze zajeté cesty a dala možnost zvážit, zda to „normální“ je také správné.

Triumfující modernita se zhroutila při setkání se smrtí. Virus odhalil, že navzdory všemu pojišťování a zabezpečování zůstává svět ochromen strachem ze smrti. Svět může vyřešit zdravotní krize, překoná jistě také krizi ekonomickou, nikdy však nevyřeší tajemství smrti. Stát, ponořený do sekularismu, jenž se principiálně rozhoduje k ignorování církve, víry a naděje, byl odsouzen k mlčení. Jediným jeho řešením bylo uniknout fyzické smrti za jakoukoli cenu, i kdyby to znamenalo smrt morální.

Může církev v moderní době a v krizi nějak pomoci? Stala se pro společnost zbytečnou? Uprostřed společnosti tvrdící, že ji nepotřebuje, se křesťané snažili různými prostředky dokázat, že jsou užiteční. Avšak mohou se přitom zapomenout Ježíšova slova: „Moje království není z tohoto světa“. Církev má poselství pro tento svět jedině proto, že má klíče od jiného světa.

Snad doba nenormální karantény poskytla příležitost, abychom se teď nevraceli k tomu, co nás vede do slepé uličky. Ta je bohužel často nazývána „normální“. Nevracejme se, ale jděme virem poučeni správným směrem – to je vpravdě normální. Veškeré nynější utrpení přijde vniveč, jestliže všichni společně nevybudujeme spravedlivější, rovnoprávnější a křesťanštější společnost, nejen podle názvu, ale doopravdy, tedy realitu, která nás podnítí ke křesťanskému chování. Nebudeme-li pracovat na tom, abychom ve světě ukončili pandemii hladu a chudoby, prožili jsme tento čas nazmar. Z velkých zkoušek lidstva, včetně pandemie, můžeme vyjít lepší, nebo horší. Nikdy stejní.

Zeptám se vás: Jací chcete vyjít vy? Lepší anebo horší? Právě proto je potřebné otevřít se více Duchu Božímu, aby nám změnil srdce a pomohl nám, abychom vyšli lepší.

S přáním Božího požehnání Jan Dlouhý

Úvodní foto: Daniel Tseng - Unsplash.com

Skip to content