Poplatky v roce 2020

14. 2. 2020

Od února bude možné platit na obecním úřadě platební kartou.

Komunální odpad

Poplatek za komunální odpad se v roce 2020 nebude měnit. 

Svoz 1 x týdně:                                              2.200 Kč (u nádoby velikosti 120 l)

Svoz 1 x 14 dní:                                              1.200 Kč (u nádoby velikosti 120 l)

Kombinovaný svoz:                                      1.700 Kč (u nádoby velikosti 120 l – svoz 1x týdně listopad-duben, 1x14 dní květen-říjen)

Chataři využívající kontejnery:      750 Kč

Další možnosti svozu odpadu naleznete na obeclisnice.eu > Úřad > Komunální odpad

Poplatek je splatný do 31.3.2020.

Lze využít i platbu bankovním převodem na účet - 388057379/0800, VS = číslo popisné a rok (např. 1752020). Po zaplacení poplatku je nutné si na OÚ vyzvednout platnou známku na daný rok.

Poplatek ze psů

S účinností od 1. 1. 2020 se upravuje výše poplatku dle obecně závazné vyhlášky č. 5/2019 takto:

Za prvního i každého další psa:                   200 Kč/rok

U osob starších 65 let:                     100 Kč/rok za prvního i každého dalšího psa

Poplatek je splatný do 31. 3. 2020.

Známky pro psy jsou i nadále zdarma. Obec zakoupila koše a sáčky na psí exkrementy, které budou rozmístěny v obci, na Varadově i Vandrlici.

Hrobová místa

Připomínáme vlastníkům hrobů, kteří tak ještě neučinili, že je potřeba uzavřít s obcí smlouvu o pronájmu hrobového místa.

Poplatek se vypočítává ze skutečné velikosti hrobu a skládá se ze dvou částí. Nájemné je 5 Kč/m2 za jeden rok a úhrada za služby spojené s nájmem činí 180 Kč za jeden rok.

Skip to content