SDH Líšnice informuje: Letošní jaro se neslo ve znamení roušek a zrušených akcí

17. 6. 2020

Celosvětová koronavirová infekce zasáhla i naši republiku. Vyhlášením nouzového stavu a s ním spojených vládních omezujících opatření se zcela změnily běžné životy snad všech občanů. V důsledku toho i náš hasičský sbor byl nucen neuskutečnit řadu naplánovaných akcí: pálení čarodějnic, Florianskou mši v líšnickém kostele a sběr železného šrotu (bude přesunut na podzim, o termínu budeme informovat). O tradiční májku ale Líšničtí nepřišli.

Stavění májky na návsi bylo jedinou společenskou akci, kterou hasiči uskutečnili. Ani v době koronavirové krize nechtěli porušit tuto tradici a ochudit spoluobčany o symbol přicházejícího jara.

Samotné stavění májky letos proběhlo až 1. května v ranních hodinách, oproti starému zvyku, že májka musí být postavena v podvečer 30. dubna na svátek čarodějnic. Účastnilo se i omezené množství „stavěčů májky“ za dodržení hygienických a dezinfekčních podmínek. Letošní májka byla asi poloviční než normálně. Tradičně ji zdobil věnec uvitý z čerstvého smrkového chvojí. O to se postaral jako každý rok Josef Hájek. Nakonec se věnec a špička zdobily barevnými fábory. Vztyčení májky bylo jednoduché, hasiči ho zvládli vlastními silami, bez použití techniky. A tak i letos májka stála na návsi a zdobila jako každý rok naši obec.

Letošní stavění májky bylo jednoduché.
Akce proběhla za dodržení dvoumetrových rozestupů a s rouškami.

Dezinfekce pro hasiče

Okresní sdružení hasičů Praha – západ prostřednictvím starosty okresu J. Myslína a jeho asistentky pí. P. Myslínové Cejpkové náš sbor obdržel několik lahviček o obsahu 250 ml a 1 l s dezinfekcí „anticovid“ určených pro boj s covid-19 předně pro hasiče v zásahové jednotce pro případ výjezdu k požárům. Rozvoz k jednotlivým hasičům zajistil zasloužilý hasič Jaroslav Novák.

Dezinfekce určená pro členy JSDHO.

Technická kontrola hasičského vozu

Hasičský vůz CAS 25 (trambus) prošel technickou kontrolou. Velký podíl na tomto má Antonín Kalenda, který o našeho hasičského veterána řádně pečuje a kontrolu jako každý rok zajistil ve svém volném čase. Hasičské vozidlo je v následujícím roce schopné zásahu.

Úvodní foto: Anna Shvets - Pexels.com

Skip to content