SDH Líšnice: leden - březen

20. 3. 2020

Zásahová jednotka v akci

Nový rok 2020 začal pro naši hasičskou zásahovou jednotku hned dvěma výjezdy k požárům po sobě.

Požár osobního automobilu u bytovek

sobota 4. ledna 2020

Okolo 22.30 byla naše zásahová jednotka povolána k požáru osobního automobilu do horní části obce k bytovkám, kde plameny zachvátily vozidlo v plném rozsahu.

Zahoření sazí v komíně

pondělí 6. ledna 2020

Okolo 16.00 byla naše zásahová jednotka povolána k požáru sazí v komíně v rodinném domě ve spodní části obce. K větším škodám na majetku naštěstí nedošlo. Vznícení sazí v komíně bývá velmi častou příčinou požárů. Komíny by se měly čistit několikrát za rok – to je možné zajistit i svépomocí, ale jednou za rok musí komín prohlédnout kominík a vystavit o tom zprávu.

Výroční volební valná hromada

V pátek 24. ledna se od 19.00 v hasičské zbrojnici konala mimořádná volební valná hromada. Pozvání přijali zástupci sborů dobrovolných hasičů 7. okrsku. Přítomní byli seznámeni s výroční zprávou o činnosti sboru za rok 2019, zprávou o hospodaření sboru, zprávou kontrolní a revizní rady a s plánem činnosti sboru na rok 2020.

Valná hromada SDH Líšnice zvolila na další funkční období 2020 – 2025 nový výbor sboru v tomto složení: Josef Hájek – starosta SDH, Tomáš Rendek – náměstek starosty, Karel Mašek – velitel SDH, Miroslav Rendek – zástupce velitele, Antonín Kalenda – strojník, Jaroslav Novák – referent prevence, Lukáš Mašek – jednatel, Karel Žbánek – hospodář, Eva Rendeková – referentka žen, Luděk Žůrek – revizor.

Dalším bodem programu schůze bylo předání hasičských ocenění „za věrnost“ dlouholetým členům sboru. Oceněnými byli: J. Novák, Z. Novák a Z. Zamrazil za 50 let členství u sboru a  J. Vozka a J. Liška za 60 let členství u sboru.

Závěrem hosté poděkovali všem členům za jejich záslužnou práci a popřáli novému výboru mnoho sil do další činnosti. Následovalo pohoštění výborným kančím gulášem tradičně od Jaroslava Nováka a volná zábava.

SDH Líšnice připravuje

Duben – pálení čarodějnic a stavění májky

Květen – Floriánskou mši v líšnickém kostele, kterou bude celebrovat kardinál Dominik Duka

Květen – sběr železného šrotu

Červen – dětský den pro líšnické děti

O těchto tradičních akcích budete včas informováni.

Gratulace k životnímu jubileu

Jako poděkování své dlouholeté člence Aleně Rákosníkové předali zástupci SDH Líšnice dárkový balíček a květiny ke krásnému jubileu. Starosta sboru jí poděkoval za práci, kterou vykonala pro sbor v době své aktivní činnosti, a popřál vše nejlepší do dalších let.

Skip to content