Zprávy z úřadu aneb měli byste vědět

14. 2. 2020

Bilancování roku 2019

Rok 2019 se nesl ve znamení závěrečných vyhodnocení dotačních investičních akcí (zejména nového školního pavilonu), stabilizace obecních financí a dokončování rozběhlých stavebních úprav, především opravy fasády staré budovy školy. V létě bylo dokončeno rozšíření veřejného osvětlení na Vandrlici, nyní je již cesta od vlakového nádraží celá osvětlená.

Nemalé finance byly také investovány do vodohospodářské infrastruktury. V ČOV byla vyměněna technologie, díky níž došlo k významnému zlepšení jejího fungování. V úpravně vody se připravuje technologie na zvýšení akumulace vody z vrtu, na kterou jsme získali dotaci od ministerstva zemědělství. K realizaci by mělo dojít v průběhu roku 2020. V letošním roce byla také pořízena měřicí technologie do vrtu, takže nyní již můžeme přímo sledovat okamžitý stav vody ve vrtu a jeho vydatnost. Zároveň připravujeme studii, která řeší možnost napojení Varadova na obecní ČOV a úpravnu vody.

Plány na rok 2020

V příštím roce opět zkusíme podat žádost o dotaci na rekonstrukci školního hřiště a doplnění fitness prvků pro seniory vedle dětského hřiště Oříšek. Také bychom rádi zrekonstruovali komunikaci podél obecního úřadu směrem k úpravně vody, to bude ovšem opět záležet na dotační podpoře, pokud se nám ji podaří získat. Také budeme sledovat dotační možnosti na rekonstrukce rybníků, abychom mohli opravit rybník na návsi, který rekonstrukci již nutně potřebuje.

Líšnický ples

V sobotu 8.2. 2020 od 19:00 proběhne druhý „Líšnický ples“, opět Na Farmě v Klínci. Doprava bude zajištěna zdarma tam i zpět, a to ze všech částí Líšnice. Zahraje nám stejně jako v loňském roce kapela Partyleaders Martina Hrubého a určitě to bude velká jízda jako vloni. Cena vstupenky je 200 Kč za osobu. Rezervaci vstupenek posílejte již nyní na e-mail starostka@obeclisnice.eu. Počet míst je vzhledem k velikosti sálu omezen na 100 kusů. Podrobné informace budou zveřejněny před plesem.

Velká gratulace

V letošním roce oslavili svá významná životní jubilea další dva naši spoluobčané. Velká gratulace k 90. narozeninám patří paní Boženě Dvořákové a panu Ing. Vilibaldu Hořenkovi. Oběma ještě jednou přejeme hlavně zdraví, klid a životní pohodu. V příštím vydání Líšnického zpravodaje se k tomuto významnému jubileu vrátíme a přineseme vám rozhovor s paní Boženou Dvořákovou.

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu

V listopadu proběhl sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Musím konstatovat, že množství odpadu bylo extrémní. Bylo vyvezeno 11 kontejnerů odpadu o objemu 10 m3. Chtěla bych připomenout, že tyto ambulantní svozy slouží pro svoz nárazového odpadu z domácností. Pokud někdo vystěhovává nemovitost, měl by si objednat svůj kontejner.

To samé platí o likvidaci nebezpečného odpadu. Za několik přívěsných vozíků s různými nebezpečnými látkami, které do kontejnerů kdosi vyvezl, zaplatíme všichni z obecního rozpočtu. Velkým problémem je také míchání nebezpečného odpadu s velkoobjemovým. Do příštích sběrů prosíme o ohleduplnost vůči obecním pracovníkům, kteří následně musí z kontejneru odpad vytřídit. Nevím, asi by se nikomu nechtělo přebírat odpad a čekat, kde na něj co vypadne – jako třeba lednička vyhozená v kontejneru na velkoobjemový odpad plná plesnivého zapáchajícího jídla.

Skip to content