Zvířatům nevadí mráz tolik jako naše dobré úmysly

16. 2. 2020

Zima je přirozenou součástí života zvířat. Mráz i úbytek potravy jsou pro zvěř velkou zátěží a prověřují její kondici a zdatnost. Během chladných dnů, zvláště těch se sněhovou pokrývkou, věnují volně žijící zvěři pozornost myslivci – zvířata přikrmují a hlídají jejich zdravotní stav. Přinést do lesa nějaké krmení nebo zužitkovat tu zbytky z domácnosti ale napadne leckoho z nás. Pro pejskaře je to navíc i příjemný cíl cesty. V čem může být problém?

Přikrmování zvěři má svá pravidla. Základem je kvalitní seno v krmelcích doplněné v rozumné míře jablky, krmnou řepou, mrkví nebo například sušenými jeřabinami. Zásadou je, že s postupující zimou by se měl snižovat podíl energeticky hodnotných obilovin a zvěři nabízet spíše píci (tj. zejména seno) a v omezeném množství dužnaté krmivo (např. mrkev, řepu, jablka). S přikrmováním se začíná už v září, ale podle teploty a výšky sněhové pokrývky se může začít i dříve. Ideální je přikrmování dvakrát týdně do krmelců, které se pak na jaře dezinfikují vápnem, aby se zamezilo šíření parazitů a jiných onemocnění.

Mráz zvěři tolik nevadí, je na něj dobře připravena díky zimnímu kožichu. Má-li dostatek rezerv, překoná chladné období bez problémů. Horší je situace, kdy napadne větší množství sněhu a sněhová pokrývka znemožní přístup k omezené nabídce potravy. Zdaleka nejobtížnější je situace po oblevách, kdy následující mráz potáhne vrstvu sněhu zmrzlou slupkou, ta zvěř neunese a běhy, které se do ní noří, se mohou o ostré okraje rozedřít až do krve. Též velmi nebezpečný pro zvěř je i holomráz. Zvěř by se v zimním období měla pohybovat co nejméně, trávit co nejdelší čas nerušeně v klidu úkrytu. Je tedy právě v tomto období, obdobně jako na jaře (období líhnutí a kladení mláďat), velmi důležité, abychom při venčení našich čtyřnohých miláčků mysleli také na venkovní zvěř, a psy nechali na vodítku po celou dobu procházky. Psem štvaná zvěř, v našem okolí hlavně srnec obecný či zajíc polní, ztrácí drahocennou energii a následně může nalokáním studeného vzduchu podlehnout i zápalu plic.

Pokud se rozhodnete zvěři přilepšit nebo pokud krmení zvířat v lese patří třeba ke štědrodenním tradicím vaší rodiny, dejte pozor, abyste neudělali více škody než užitku. Myslivci samozřejmě uvítají, pokud se s nimi dohodnete, co a kam přinést. Neznáte žádného? Dbejte na několik pravidel:

1. Pozor na pečivo – v omezeném množství v čase mrazů bez výhledu na oblevu můžete přinést dobře usušené pečivo, v opačném případě zvěři způsobíte jen zažívací problémy.

2. Nechoďte ke krmelcům a raději krmivo vysypte na zem na kraji lesa – například srnčí zvěř polehává kolem krmelců a přítomnost člověka ji vyplaší a zbytečně vyčerpá.

3. Nenechávejte své psí miláčky volně běhat po lese! Jdete krmit zvěř? Nechte je tentokrát raději doma.

Fotografie od uživatele Irina Irina ze služby Pexels

Skip to content